♥♥ مـــــــاه زنـــــدگیمون ♥♥

گـᓅـتטּ כوωـتت כارم نظر لطـᓅـم نبوכ نظر כلم بوכ....

                                   بنـام خــدایی که در همـــــین نــــزدیکی هــــــاست....     داداش کـــــوچولوی من.... .     از وقــــتی به دنیا اومدی من عاشقت شدم.....     خیلی دوســــت دارم پارسای من.....     روز به روز شیـــــرین تر میشی......     امیدوارم ســـــالم وسلامت باشی و همیشه موفق باشی....     از مدرسه اومـــــدم که دیــدم داری منو صدا میــــــکنی....   ...
4 ارديبهشت 1394
1